Karen Matlung is BIG geregistreerd GZ -psycholoog.

Training & Advies in psychosociale hulpverlening na ongevallen en rampen Welkom

IPSHOR is erkend door het CRKBO, Centraal
Register Kort Beroepsonderwijs.

IPSHOR

Industrieweg 47

8071 CS Nunspeet

Postbus 211

8070 AE Nunspeet

Email

matlung@ipshor.com

Tel

0341-492902

Mob

06 51616 816Over Ipshor

Ipshor beoogt om mensen die een functie hebben binnen de crisisbeheersing of rampenbestrijding beter gebruik te laten maken van de kennis vanuit de psychologie en de hersenwetenschappen.
Met deze kennis begrijpen bestuurders, beleidsmakers en hulpverleners waarom ze doen wat ze doen en waarom anderen doen wat ze doen. Hoe nemen we een besluit? Door welke factoren worden we beinvloed? Hoe maken we een planning? Hoe komen we tot sociale interactie?

Door een teveel aan informatie, onduidelijke communicatie, tijdsdruk en stress kunnen hulp- of dienstverleners, coördinatie- of crisisteams tijdens een crisis onder hoge druk komen te staan. Hoe beïnvloedt die druk onze cognitieve processen? Wat is het effect van stress op ons handelen, het besluitvormingsproces, de kwaliteit van onze besluitvorming en onze manier van samenwerken?


Het is onze overtuiging dat wanneer iemand zijn gedragsmatige en/of cognitieve valkuilen bij het werken onder crisisomstandigheden kent en de grenzen van zijn mogelijkheden of uithoudingsvermogen herkent bij zichzelf en bij anderen, dat dit leidt tot verbetering van het gezamenlijke resultaat van een team.

Het "kennen" van jezelf en van je samenwerkingspartners, is cruciaal tijdens crisisomstandigheden.

Ipshor werkt nauw samen binnen een landelijk netwerk van deskundigen in de zorg, GHOR, brandweer, politie en gemeenten en werkt regelmatig samen met andere training- en adviesbureaus.

Tot de klantenkring behoren GHOR bureaus, GGD-en, GGZ instellingen, Veiligheidsregio's, Gemeenten en private organisaties.