Karen Matlung is BIG geregistreerd GZ -psycholoog.

Training & Advies in psychosociale hulpverlening na ongevallen en rampen Welkom

IPSHOR is erkend door het CRKBO, Centraal
Register Kort Beroepsonderwijs.

IPSHOR

Industrieweg 47

8071 CS Nunspeet

Postbus 211

8070 AE Nunspeet

Email

matlung@ipshor.com

Tel

0341-492902

Mob

06 51616 816Producten en diensten

Er wordt door Ipshor geen onderscheid gemaakt in opleidingsbijeenkomsten of trainingsbijeenkomsten.

Er wordt gewerkt volgens de zogenaamde “Cyclus van Ervaringsleren” (volgens het model van Kolb), waarbij tijdens het leerproces 4 fasen doorlopen worden; ervaren, reflecteren, veralgemeniseren en toepassen (niet noodzakelijkerwijs in deze volgorde).

Om dit te bereiken worden tijdens de bijeenkomsten verschillende werkvormen toegepast (o.a. groepsopdrachten, individuele opdrachten, theorieblokjes, rollenspellen met of zonder acteur).

Iedere opleiding/training kent 3 elementen: er wordt kennis overgedragen, er worden vaardigheden aangeleerd en er wordt een verandering in gedrag (attitude) gestimuleerd.