Karen Matlung is BIG geregistreerd GZ -psycholoog.

Training & Advies in psychosociale hulpverlening na ongevallen en rampen Welkom

IPSHOR is erkend door het CRKBO, Centraal
Register Kort Beroepsonderwijs.

IPSHOR

Industrieweg 47

8071 CS Nunspeet

Postbus 211

8070 AE Nunspeet

Email

matlung@ipshor.com

Tel

0341-492902

Mob

06 51616 816PSHOR

ALLE OPLEIDINGEN/TRAININGEN SLUITEN AAN BIJ DE NIEUWSTE INZICHTEN OP HET GEBIED VAN DE PSYCHOSOCIALE HULP ZOALS DIE OMSCHREVEN STAAN IN DE MULTIDISCIPLINAIRE RICHTLIJN “PSYCHOSOCIALE HULP BIJ RAMPEN EN CRISES” EN BIJ DE NIEUWE ONTWIKKELINGEN OP HET GEBIED VAN CRISISMANAGEMENT.


Competenties.

Er zijn voor de verschillende PSHOR functies competentieprofielen opgesteld. De PSHOR opleidingen/trainingen die IPSHOR heeft ontwikkeld, zijn zoveel mogelijk afgestemd op deze competentieprofielen.


Basistrainingen en vervolgtrainingen

Er zijn voor 5 verschillende PSHOR functies basistrainingen ontwikkeld:

De basistrainingen voor deze 5 functies bestaan uit twee dagdelen en hebben vrijwel allen dezelfde opbouw:

In het ochtenddagdeel wordt op interactieve wijze de theorie gepresenteerd. Ieder theorieblok wordt afgesloten met een opdracht.

In het middagdagdeel wordt vooral getraind (geoefend) al dan niet met acteurs.


Voor de vervolgtrainingen wordt de opleidingsbehoefte van de opdrachtgevers van IPSHOR jaarlijks geïnventariseerd en ze sluiten aan bij de evaluatiepunten die uit oefeningen en/of voorgaande opleidingen/trainingen komen.

De opleidingsbehoefte wordt omgezet in een concreet vervolg-opleidingsaanbod.