Karen Matlung is BIG geregistreerd GZ -psycholoog.

Training & Advies in psychosociale hulpverlening na ongevallen en rampen Welkom

IPSHOR is erkend door het CRKBO, Centraal
Register Kort Beroepsonderwijs.

IPSHOR

Industrieweg 47

8071 CS Nunspeet

Postbus 211

8070 AE Nunspeet

Email

matlung@ipshor.com

Tel

0341-492902

Mob

06 51616 816Crisisteams zorginstellingen

Zorginstellingen zijn wettelijk verplicht om aan hun cliënten verantwoorde zorg te leveren onder alle omstandigheden. Dit betekent dat het leveren van verantwoorde zorg niet stopt tijdens een calamiteit of crisis. Om continuïteit van zorg te kunnen realiseren is het van belang dat een zorginstelling naast een goed opgeleide, getrainde en beoefende BHV organisatie beschikt over een zorgcontinuïteitsplan.


Om ervoor te zorgen dat een zorgcontinuïteitsplan geen "papieren tijger" blijft, is het noodzakelijk dat de functionarissen die een sleutelrol spelen bij het "managen van de crisis" op hun rol worden voorbereid door opleidingen, trainingen en oefeningen.


Er is voor crisisteams een introductietraining "Crisismanagement" ontwikkeld.

Deze introductiecursus is een praktische en dynamische training van 2 dagdelen. De training bestaat uit enkele interactieve presentaties die afgesloten worden met een opdracht. Aan de hand van casuïstiek  wordt geoefend in  crisisbesluitvorming.


Voor de vervolgtrainingen wordt de opleidingsbehoefte van de opdrachtgevers van IPSHOR  jaarlijks geïnventariseerd en ze sluiten aan bij de evaluatiepunten die uit oefeningen en/of voorgaande opleidingen/trainingen komen.