Karen Matlung is BIG geregistreerd GZ -psycholoog.

Training & Advies in psychosociale hulpverlening na ongevallen en rampen Welkom

IPSHOR is erkend door het CRKBO, Centraal
Register Kort Beroepsonderwijs.

IPSHOR

Industrieweg 47

8071 CS Nunspeet

Postbus 211

8070 AE Nunspeet

Email

matlung@ipshor.com

Tel

0341-492902

Mob

06 51616 816Doelgroepen Ipshor

Ipshor is gespecialiseerd in het geven van trainingen aan mensen die tijdens hun normale werkzaamheden in hun eigen organisatie of instelling, niet tot nauwelijks te maken hebben met crisisbeheersing en/of rampenbestrijding.

De kans dat zij ingezet zullen worden bij een crisis is uiterst klein. Dit geldt vooral voor mensen werkzaam in instellingen en organisaties binnen de gezondheidszorg en gemeenten. In het beste geval worden zij twee keer per jaar opgeleid/getraind/beoefend in hun rol tijdens een ramp en/of crisis. Hierdoor bouwen zij geen routine op in de werkwijze, terminologie, organisatie- en communicatiestructuur behorend bij hun rol tijdens een crisis.


Ipshor houdt hier rekening mee door zoveel mogelijk aan te sluiten bij de taal, kennis, ervaring en automatismen van de cursisten.
Zo wordt er bijvoorbeeld geen gebruik gemaakt van “METHANE”, “CSCATT”, “SSS” of andere termen en/of begrippen die uit de MIMMS afkomstig zijn, maar wel (check)lijsten in andere bewoordingen, die hetzelfde beogen.