Karen Matlung is BIG geregistreerd GZ -psycholoog.

Training & Advies in psychosociale hulpverlening na ongevallen en rampen Welkom

IPSHOR is erkend door het CRKBO, Centraal
Register Kort Beroepsonderwijs.

IPSHOR

Industrieweg 47

8071 CS Nunspeet

Postbus 211

8070 AE Nunspeet

Email

matlung@ipshor.com

Tel

0341-492902

Mob

06 51616 816Opleiden, Trainen, Oefenen

Uitgangspunt bij de OTO producten van Ipshor is de cursist, die bij opschaling te maken krijgt met taken en omstandigheden die afwijken van zijn reguliere taken en werkomstandigheden.
Om hem daarop voor te bereiden moet duidelijk zijn:


Het aanleren van besluitvormingsmethodieken en het gebruik van checklists, draaiboeken en procedures is geen doel op zich.

Het zijn middelen om de functionaris te ondersteunen bij het uitvoeren van zijn taak onder bijzondere omstandigheden (o.a. tijdsdruk, onvolledige informatie, gebrekkige communicatie, stress) en worden als zodanig ook aangeboden en beoefend tijdens simulatie-,  rollenspel of tabletop.